Skip to main content

Nderek Dewi Maria / Mariyah arr. Paul Widyawan & Withaka | Teks Lagu PDF SATB

Judul Lagu : Nderek Dewi Mariyah
Lagu: Kidung Pepudyan (kidung Adi no. 440)
Arransemen 1: Paul Widyawan
Arransemen 2: Withaka
Nada Dasar: Do=C/Bes
Birama: 4/4

Lirik / Syair Lagu:
1. Ndherek Dewi Maria temtu geng kang manah.
Boten yen kuwatosa Ibu njangkung tansah.
Kanjeng Ratu ing swarga amba sumarah samya.
Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonana.
Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonana.


2. Nadyan manah getera dipun godha setan.
Nanging batos engetnya wonten pitulungan.
Wit sang Putri Maria mangsa tega anilar.
Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonana.
Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonana.


1. Menggah saking apesnya ngantos kelu setan.
Boten yen ta ngantosa klantur babar pisan.
Ugeripun nyenyuwun Ibu tansah tetulung.
Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonana.
Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonana.Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar
close