Skip to main content

PS 553 - Kau Raja Maha Kuasa | Teks Lagu SATB

Lagu Misa Puji Syukur No. 553

Judul Lagu: Kau Raja Kuasa
Lagu: J. Verhulst
Syair: "Aan U, o Koning der eeuwen" Dr. Schaepman; "Sursum Corda"
Terjemahan: Antonius Soetanta, SJ 1992
Tata Suara: F. Martana 1994
Nada Dasar: Do=G
Birama: 4/4
Tempo: 1/4=80-84
Sumber Teks: Puji Syukur Kor III

Lirik/ Syair:
1. Kau Raja mahakuasa bertakhta selamanya.
Pemimpin zaman ke zaman teguh tetap kekal.
Walaupun alam musnah Engkau tetap mulia.

Terpujilah ya Raja, selama-lamanya.
Terpujilah ya Raja, selama-lamanya.


2. Dengarlah kidung pujian seluruh jemaat-Mu,
dengan mazmur dan nyanyian bersama berseru.
Gemakanlah, hai alam, pujian semesta:

Terpujilah ya Raja, selama-lamanya.
Terpujilah ya Raja, selama-lamanya.


Download Teks Lagu SATB PS 553 - Kau Raja Maha Kuasa

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar
close